Avots

Home / Avots

Artesium Natural Spring Water – tas ir reāli labs, naturāls ūdens.

Realizācijas termiņš 1,5 gadi! Neviens uzņēmums Latvijā, nevar piedāvāt šādu termiņu.

Pēc sastāva galda minerālais ūdens ar pH 7.7 -8.1 – tas ir atkarīgs no temperatūras.
2019.gada aprīlī ūdens saņēma AVOTA ŪDENS statusu.

Artesium – cēlies no Francijas provinces Artua latīņu
nosaukuma, kur Artezisko ūdeni izmanto no XII gadsimta.

Artēziskais urbums*

 

Artēziskā urbums ir urbums, kas ir urbts artēzisko ūdeņu darbināšanai (gruntsūdeņi, kas noslēgti starp ūdensnecaurlaidīgiem slāņiem un zem hidrauliskā spiediena).

Artēziskie ūdens nesējslāņi atrodas starp diviem ūdens izturīgiem slāņiem un ir droši aizsargāti no virsmas piesārņojuma. Atšķirībā no gruntsūdeņiem viņiem bieži ir attāla barošanas vieta – vairāk nekā kilometru un pat desmitiem un simtiem kilometru. Atverot aku, artēziskā ūdens līmenis vienmēr tiek iestatīts daudz augstāks nekā ūdens nesaturošais ūdens nesējslāņa jumts, un dažreiz pats artēziskais ūdens plūst no akas (brāzmas). Tajos apgabalos, kur artēziskie ūdeņi saņem barību, tie iegūst vai nu gruntsūdeņus ar brīvu virsmu, vai starpslāņu gruntsūdeņus. Visu šo sugu gruntsūdeņi var cirkulēt vaļīgos granulētos tukšumos vai iežu plaisās. Pēdējā gadījumā gruntsūdeņiem, kas pieder jebkurai no uzskaitītajām sugām, tiek dots papildu nosaukums saplīsis.

Teksts no wikipedia